Dongguan Qize Technology co., ltd

Contact us
Home » About >  Contact

Dongguan Qize Technology Co., Ltd.

If you have any questions, please contact us and we will serve you wholeheartedly 7*24 hours a day.

Huo Zhihua:138 2436 7215 

Email:alex.huo@dgqize.com  

Wang Jianping:135 1667 2099 

Email:wjp@dgqize.com 

Website:www.dgqize.com 

Address:201, Building D, No.209, Jinlu Road, Shuikou Center, Dalang Town, Dongguan City (Xinlong Xinzhigu)